Engineering, realisatie en activatie van stations

De energietransitie in Nederland zet het bestaande elektriciteitsnet onder druk. Oude stations moeten worden gerenoveerd en nieuwe duurzamere stations worden aangelegd. Als systeemintegrator neemt Dynniq Energy de engineering, realisatie, installatie en activatie van hoog-, midden- en laagspanningstations voor haar rekening. Daarnaast houden we ons bezig met innovaties die de energietransitie kunnen versnellen, zoals onze eigen innovatieve microgrids.

Engineeringsfase

We starten elk traject met een uitgebreide engineeringsfase. We brengen de wensen en richtlijnen in kaart en stellen, indien deze nog niet aanwezig is, een voorlopig ontwerp op. Na goedkeuring van het voorlopig ontwerp werken we het ontwerp op detailniveau uit, inclusief materiaal concept. Na akkoord vertalen we het definitieve ontwerp naar een uitvoeringsontwerp. In dit ontwerp staat omschreven welk materiaal gebruikt moet worden en hoe de kabels en stations aangelegd dienen te worden. Op deze manier waarborgen we dat de uitvoering volgens de richtlijnen en wensen van de opdrachtgever plaatsvindt. Het uitvoeringsontwerp wordt samen met het uitvoeringsteam opgesteld, zodat een goede overdracht plaatsvindt.

Uitvoeringsfase

Het uitvoeringsteam zorgt dat het station volgens het uitvoeringsontwerp wordt gebouwd. Indien nodig werken we samen met onderaannemers en sturen we deze aan. Daarnaast werken we nauw samen met andere instanties. Onze engineers blijven in deze fase betrokken om te adviseren bij scopewijzigingen of onvoorziene omstandigheden.

Renovatie van bestaande stations

Naast de bouw van nieuwe stations renoveren we bestaande stations. Afhankelijk van de staat van het station vervangen we alle installaties of alleen de installaties die niet meer voldoen aan de gestelde richtlijnen. Ook bij een renovatieproject verzorgen we de engineering, realisatie, installatie en activatie en starten we met een engineeringsfase.

Onderhoud

Naast de engineering en bouw nemen we, als dit in het contract is vastgelegd, ook het onderhoud van het station op ons. Hiervoor werken we onder andere met een monitoringsysteem waarmee we op elk gewenst moment de status van de installaties kunnen controleren. Daarnaast voeren we preventief onderhoud uit en onderzoeken we abnormaalheden om problemen te voorkomen.

Wil je meer weten over onze aanpak? Vul onderstaand formulier in en we nemen vrijblijvend contact met je op