Gas en water saneringsprojecten

Sinds de jaren 60 liggen er in veel plekken in Nederland stalen gietijzeren gasleidingen in de grond. In de loop der jaren zijn deze leidingen broos geworden. Daarom is wettelijk bepaald dat in 2028 alle brosse gasleidingen moeten zijn vervangen. Steeds vaker worden tijdens dit soort projecten ook de waterleidingen vervangen. Een uitgebreide voorbereidings- en engineeringsfase zijn daarom essentieel bij deze projecten. Dynniq Energy is ketenpartner van de netbeheerders en neemt naast de uitvoeringsfase ook de engineeringsfase op zich.

Uitgebreide engineeringsfase

De vervanging van de leidingen begint met een buurtonderzoek. Samen met de netbeheerder gaan we in gesprek met omwonenden en kijken we naar de impact van de nieuwe leidingen op de omgeving en andersom. Bijvoorbeeld door de plannen aan te passen op basis van demografie en type ondernemingen en instellingen in de omgeving.

Daarna begint de engineeringsfase waarin we de be√Įnvloedingsberekeningen en het ontwerp maken. Als het ontwerp is goedgekeurd, vertalen we dit naar een uitvoeringsontwerp. Voor een goede overdracht doen we dit in samenwerking met ons uitvoeringsteam. In de uitvoeringsfase zorgen onze medewerkers dat de leidingen volgens het uitvoeringsontwerp worden aangelegd. Indien nodig maken we in deze fase gebruik van onderaannemers.

Montagewerkzaamheden

Naast de engineering en aanleg van nieuwe leidingen voeren we ook montagewerkzaamheden uit. We vervangen onder andere de hoogspanningsschakelaar en laagspanningsverdeling in de stations in wijken. Hiervoor plaatsen we lokaal tijdelijke stations in containers en nemen het lokale station mee om deze te ontmantelen ontmantelen en in te richten met nieuwe materialen en componenten. Als alle materialen zijn vervangen, plaatsen we de stations weer terug. Heb je vragen over onze aanpak in de engineeringsfase of onze rol binnen deze saneringsprojecten? Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.