Engineering en aanleg van tracés

Het aanleggen van kabel- en leidingentracés wordt vaak onderschat. Naast het enkel aanleggen van de bekabeling komt er veel civiele techniek bij kijken. Daarnaast speelt omgevingsmanagement, met onder andere een bodemonderzoek en buurtonderzoek, een grote rol. Hiermee wordt de best haalbare route voor het tracé bepaald. Dynniq legt in opdracht van de netbeheerders tracés aan. We hanteren hierbij een uitgebreide engineeringsfase.

Uitgebreide engineeringsfase

In de engineeringsfase nemen we het functioneel ontwerp (FO) over van onze opdrachtgever. We maken indien nodig de beïnvloedingsberekeningen en gaan in gesprek met betrokken partijen en de opdrachtgever om te bepalen wat het beste tracé is om te volgen. We kijken in deze fase ook naar de impact van de omgeving en grond waarin de kabels komen en houden in samenwerking met onze opdrachtgever een buurtonderzoek. Zo krijgen we een goed beeld van de mogelijkheden van het tracé en kunnen we de haalbaarheid toetsen.

Zodra de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd, maken wij het definitieve ontwerp, inclusief materiaal concept, gereed en worden de vergunningen aangevraagd. Als het tracé over private gronden loopt, gaan we in gesprek met de betrokken partijen. Om dit correct af te handelen, werken we samen met de afdeling grondzaken van onze opdrachtgever. Als de opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden en de vergunningen zijn vergeven, vertalen we het definitieve ontwerp naar een uitvoeringsontwerp (UO). Dit doen we samen met het uitvoeringsteam, zodat een goede overdracht plaatsvindt.

Aanleg van de tracé

Tijdens de uitvoeringsfase zorgen wij dat de kabels, stations, hoogspanningskabels, laagspanningsnetten en hoge-lagedruk gasleiding netten volgens het uitvoeringsontwerp worden aangelegd. Indien nodig werken we samen met onderaannemers en sturen we deze aan.

Onderhoud van een tracé

Naast de engineering nemen we, als dit in het contract is vastgelegd, ook het onderhoud op ons. Dit gebeurt veelal op basis van een UAV-contract. Tijdens het onderhoudstermijn zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de grond en tegels. Het installatietechnische onderhoud wordt bij de oplevering volledig overgedragen aan de opdrachtgever. 

Wil je meer weten over onze aanpak in de engineeringsfase? Vul onderstaand formulier in en we nemen vrijblijvend contact met je op.