Station Overvecht wordt gemoderniseerd en verbouwd (capaciteitsuitbreiding)

Dynniq Energy heeft vanuit Stedin de opdracht ontvangen voor het ontwerp en uitvoering van het vervangen van twee 10kV secties inclusief een nieuw stationsautomatiseringssysteem, het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe 110V AC/DC installatie en het vervangen van de 50/10kV transformatoren. Verder dient Dynniq Energy het gehele overnameprogramma te verzorgen.

10kV installatie

Het team van Dynniq Energy heeft de aanleg van de primaire en secundaire installaties gerealiseerd, inclusief de daarbij behorende bekabeling. Zodat deze installaties gereed zijn voor de eerste testwerkzaamheden en met goed vertrouwen het overname­programma gestart kan worden.

Tijdens de overname waren onze werkzaamheden het uitwisselen van één 50/10 kV transformator en het onder spanning brengen van de twee nieuwe 10kV secties. Na deze overname zijn de gebruikers één voor één omgezet naar de nieuwe 10kV installatie. De tweede 50/10kV transformator wordt als laatste geplaatst.

Meerder locaties

In station Bloemendaal en Amersfoort werd de 50kV transformator op steeltjes gezet (uitlassen 50kV) en werden de daarbij behorende beveiligingen  aangepast. Op de locaties Kortenoord, Vinkerveen en Krimpenerwaard werd een geheel nieuw 10kV station gebouwd. Voor het station Soest ter Zoom hebben wij een nieuwe 10kV installatie geplaatst incl. stationsautomatisering en het vervangen van de huidige EB transformatoren.

Verder hebben wij een VO/DO uitgevoerd van een station in Hoek van Holland. Voor deze werkzaamheden is een samenwerking tussen Sweco (Bouwkundig / tertiair), Ritter (SA systeem) en Dynniq Energy (primair/secundair en system integrator) opgezet. Komende jaren zullen er meer van dergelijke stations in opdracht komen bij Dynniq Energy.